top of page

Эля янында кунакта

Әхлак тәрбиясе бирү максатыннан иҗат ителгән «Эля янында кунакта» исемле мультфильмнар җыентыгы балалар дѳньясын яңа, якты тѳсмерләр белән, игелеклелек, кешелеклелек кебек сыйфатлар белән баетыр дигән ышаныч бар

 

 

Курчак театры формасында эшләнгән әлеге мультфильм бүгенге кѳндә инде 90 илдә күрсәтелде.

Кѳндәлек тормышта очраган тѳрле хәлләрне мисалга алып, мультфильмның тѳп геройлары үзләрен борчыган мәсьәләләрне чишәргә тырышалар һәм, җавап эзләп, моннан ике мең ел элек булып узган тарихи вакыйгаларга мѳрәҗәгать итәләр. Үсә-үсә үзеңдә уңай сыйфатлар, акча-фәлән кебек әйберләргә дѳрес караш тәрбияләү, башкалар белән дус яшәргә ѳйрәнү – шушы һәм башка мәсьләләр турында алар аңлаешлы, гади тел белән сѳйлиләр.

Хәзерге вакытта «Эля янында кунакта» мультфильмы русчадан украин, татар һәм инглиз телләренә тәрҗемә ителгән. Рус телендә субтитрлар белән тәэмин ителгән вариант та бар.

 

Эля янында кунакта

///////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

«Эля янында кунакта» мультфильмында мондый темалар яктыртыла:

 

 • кешеләр белән яхшы мѳнәсәбәттә булу;

 • әти-әниең сүзеннән чыкмау;

 • үзеңнән кечерәк балаларга ихтирамлы булу;

 • ышанычлы дус булу;

 • биргән вәгъдәңне үтәү;

 • күңелеңдә нәфрәткә урын калдырмау, ярата белү;

 • ярдәмчел булу, кайгыртучанлык күрсәтү;

 • яхшылык эшләү;

 • урлашмау;

 • гафу үтенә һәм гафу итә белү; кызганучан булу, башкалар кайгысын уртаклаша белү;

 • кешеләрдән гаеп эзләмәү, алардан кѳлмәү, авыр чакта якыннарыңа терәк булу, рухларын күтәрә белү;

 • үзеңдә уңай сыйфатлар тәрбияләү;

 • кыю, игелекле һәм түземле булу;

 • начар уйлардан арына белү;

 • хыялланырга курыкмау, үз талантыңны үстерү, максатыңа ирешү;

 • масаючан һәм тәкәббер булмау; тыйнак, рәхмәтле, булган нәрсәдән канәгать булу;

 • акчага карата үзеңдә дѳрес караш тәрбияләү;

 • матди байлыкны түгел, бәлки рухи кыйммәтләрне ѳстенрәк кую;

 • акчадан битәр, кешеләр белән аралашуны кадерли белү;

 • рухи яктан бай булу;

 • Аллаһыга ышану;

 • Аллаһыга ѳмет багълау;

 • Үз алдыңда, кешеләр арасында, Аллаһы каршында ихлас булу.

 

bottom of page